Klubb Årsta postterminalBilddagboken
Bilder från Årstaklubbens Nattsektions höstmöte den 15 oktober 2016.


Bilder från Årstaklubbens Nattsektions årsmöte den 13 februari 2016.
Bilder från Årstaklubbens budgetmöte den 28 november 2015.

Bilder från Årstaklubbens årsmöte 7 mars 2015.

Bilder från Årsta Sektion Natts årsmöte 14 februari 2015.

Bilder från Årstaklubbens budgetmöte 22 november 2014.

Bilder från Årstaklubbens årsmöte 2014.

Nattsektionens höstmöte den 19 oktober 2013.

 • Fler bilder!

 • Fler bilder från Shojas demonstration

  Rosersbergsbygget framskrider. Nytagna bilder den 3 april 2013.

 • Fler bilder!

  DET FÖRSTA SPADTAGET i Rosersberg!

 • Fler bilder!


  Alexandra Pascalidou höll ett engagerat anförande vid jämställdhetsdagen på Årsta den 15 oktober 2012.

 • Fler bilder!

  Besök av ryska fackliga funktionärer den 7 juni 2012.

 • Fler bilder!

  Rosersberg: Första spadtaget senarelagt. 2012-05-30.

 • Fler bilder!

  Affe Mellström inledningstalar vid brevbärardemonstrationen 26 maj 2012.

 • Fler bilder och länkar!

  Affe Mellström öppnar SEKO Postens årsmöte den 23 februari 2012.

 • Fler bilder från SEKO Postens årsmöte!
 • Skriftlig rapport från årsmötet

  Tomtebodaklubbens höstmöte kom att handla mycket om de uppsägningar som arbetsgivaren så demonstrativt genomför i samband med den första etappen av flytten av klumpsorteringen till Årsta. Klubbordföranden Keshii Natanael i diskussion med Rolf Bergsén

  Fler bilder från Tomtebodaklubbens höstmöte!

  Spargrisen stod på bordet på Sektion 1-2:s höstmöte den 8 november.

  Fler bilder från Sektion 1-2:s höstmöte!

  Den nya skinande blanka KSM:en på Årsta. Tyvärr en del inkörningsproblem.

  Fler bilder från KSM:en.

  Årstaklubbens pensionsinforesa genom Stockholms skärgård till Mariehamn, 21 maj 2011.

  Fler bilder från resan!

  Brevbäraraktionens demonstration i Stockholm den 14 maj 2011.

  Fler bilder från mötet och demonstrationen!
  SEKO:s ordförande besöker Årstaterminalen

  Janne Rudén besökte terminalen den 6 april.


  Janne Rudén visar något för kvällens guide Bosse Andersson ...


  ... som svarar med att förklara en del av IRM:ens mysterier.


  Samtal vid hyllvagnarna. Janne Rudén, Janne Gebring och Bosse Andersson.


  Diskussion på golvet med Janne Gebring, Raili Kalliovaara och Feride Örün om löneavtalet.


  Ett avslutande snack på Kajen.

  LO:s avtalssekreterare Per Bardh talar vid regionala lönekonferensen 25 mars 2011.

  Fler bilder från konferensen!

  Postens nye VD, Lars Idermark, gästade SEKO Postens årsmöte den 24 mars 2011. En energisk man ...


  ... här i samspråk med SEKO Postens ordförande Alf Mellström ...


  ...och här stakandes ut riktningen för det växande företag som han ser framför sig.

 • Rapport från årsmötet

  Bilder från 2011 års sektions- och klubbårsmöten.
  Tomteboda 15 december 2010. Rosersbergsprojektet har startat. Anders Bergström, HSO på Tomteboda, granskar en första layoutskiss...


  ...och så här ser den ut! Bara en första skiss, som sagt, men säger ändå en del om vilken maskinbestyckning som är tänkt i den nya terminalen.

  Årstaterminalen den 30 november


  SEKO har medlemsinfo & värvarbordet uppe den här dagen. Eva Brattström förklarar det nya avtalet för en medlem.


  LO-tidningen är på besök för att göra ett reportage om Postens terminaler i allmänhet och Årsta och Rosersberg i synnerhet. Mårten Nilsson intervjuar Örjan Skog.


  Alla dessa brev!


  Och alla dessa maskiner!


  Missa inget!


  LO-fotografen ville ha en översiktsbild ... och byta kamera.


  Kvällens guide Glenn Wickman förklarar direktinlämningen för Mårten Nilsson.

  SEKO Postens informationsmöte om nya avtalet, 24 november 2010.


  Vi har kul på våra möten! Förbundsordföranden Janne Rudén, tv, och SEKO Postens förhandlrae och förbundsstyrelseledamoten Tom Tillman.


  Förbundsordföranden Janne Rudén förklarar förhandlingsgången.


  Postens personalchef Lo Hjorth gästade mötet och drog sin version av förhandlingarna och dess resultat.

  Årsta Sektion Natts medlemsmöte den 30 oktober 2010.


  Sektion Natts höstmöte den 30 oktober 2010.
  Raili Kalliovaara och Anne-Helene Pettersson från sektionsstyrelsen (överst).

  Drygt 50 medlemmar kom till mötet för att diskutera fr.a. Rosersberg. Jan Gebring och Jan Åhman från klubbstyrelsen informerade om terminalbygget och hur beslutet kommit till. Mötet beslöt att ställa sig bakom klubbstyrelsens uttalande . Sektionsordföranden informerade om flödesdirigenterna och raknattarnas scheman. Raili Kalliovaara och Anne-Helene Pettersson informerade om pensionsvalet och den fackliga försäkringsinformation på arbetstid som medlemmarna erbjuds, med start nu i november. Jan Åhman rapporterade om läget i avtalsrörelsen och PO Brandeker från SEKO Posten om KSM-projektet.

  Så här roligt har vi på våra möten! Sektionsordföranden Janne Skog. Vid protokollsdatorn Hasse Rosén.

  Efter mötet intogs en uppskattad middag på restaurang Broder Tuck.

  Årstaklubbens förtroendemannakonferens den 28 oktober 2010.


  Årstaklubbens förtroendemannakonferens den 28 oktober 2010.
  Två engagerade gäster var inbjudna: Per Backman från SEKO Postens förhandlingsdelegation informerade om läget i avtalsrörelsen och Postens personalchef Lo Hjorth diskuterade personalpolitik med konferensdeltagarna.

  Rosersbergsterminalen.


  Förhandstitt på Rosersbergsterminalen

  Klubb Årsta postterminal


 •