Klubb Årsta postterminal

Egenavgifterna år 20012001 betalar vi oförändrat 7,00 procent i egenavgift till pensionssystemet. Målet är att vi ska betala en avgift på 9,25 procent på den taxerade inkomsten 1).
  Det nya pensionssystemet och finansieringen av detta vore värd en egen mässa. Jag får här begränsa mig till följande. Det gamla pensionssystemet (folkpension och ATP) har finansierats genom arbetsgivaravgifter. Tanken är att det nya systemet ska finansieras genom avgifter på sammanlagt 18,5 procent. Hälften ska finansieras med egenavgifter och hälften med arbetsgivaravgifter. Eftersom vi i år betalar 7 procent kan vi räkna med ytterligare höjningar av egenavgiften med 2,25 procent (upp till 9,25 procent). Samtidigt har politikerna utlovat att egenavgiften (som innebär att kostnaderna vältras över från arbetsgivaren till den anställde) ska kompenseras genom höjda löner. Så har naturligtvis inte skett. Däremot har regeringen genom en särskilda skattereduktion minskat den reella kostnaden för avgiften; se nedan.
  Jag beskriver i följande tabell nettoeffekterna av årets egenavgifter. På lönebeskedet ingår egenavgiften i det belopp som redovisas som preliminärskatt. Det är anledningen till att det belopp som redovisas som preliminärskatt, räknad i procent, överstiger den skattesats som man har i den egna kommunen.
  Nu finns det ytterligare en finess med egenavgifterna. De är avdragsgilla vid deklarationen, vilket - naturligtvis! - gynnar höginkomsttagarna. Likaså dras avgiften enbart på inkomster upp till 8,07 förhöjda prisbasbelopp, vilket 2001 innebär en taxerad förvärvsinkomst på 25 353 kr/mån. De som tjänar mer slipper således betala egenavgifter för den del av inkomsten som överstiger 25 353 kr.


Egenavgifterna år 2001, per månad

 
Nettoavgift
Brutto-
avgift
Netto-
avgift
Inkomst/
mån 1)
1996199719981999200020012001
11 000379461537537404770 270
12 000414502583583441840294
13 000449543630630478910319
14 000484583683683515980343
15 0005196247297295511050368
16 0005546657767765881120392
17 0005897068288286251190417
18 0006247538758756621260441
19 000424 3)7939229226981330466
20 000446536 3)626 3)9747351400490
21 000     656729 3)7721470515
22 000     686763578 3)1540539
23 000     7208006041610403 3)
24 000     7208336301680420
25 000       8336561737434


1) Inkomst = den taxerade förvärvsinkomsten, dvs månadslönen och olika tillägg (allt det som på lönebeskedet redovisas som "skattepliktigt belopp") minus egna avdrag för kostnader som hänförs till anställningen, ex..vis resor, etc - men inte ev. skuldräntor, dessa påverkar inte egenavgifterna.
  I taxeringssammanhang finns ytterligare ett begrepp: beskattningsbar förvärvsinkomst. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten är den taxerade förvärvsinkomsten minus avdrag för dels egenavgifterna, dels grundavdraget och vissa vissa skattereduktioner.

3) = Egenavgifterna är avdragsgilla i deklarationen. Det innebär att man "får tillbaka" den del som man annars skulle ha betalt i skatt för beloppet.
  De allra flesta av oss betalar enbart kommunalskatt. Jag utgår i mina exempel från att kommunalskatten (inklusive begravnings- och kyrkoavgiften) är 30 procent. Det innebär att man "får tillbaka" procent av pensionsavgiften.
  De som tjänar mer än den s k brytpunkten i skatteskalan betalar dessutom 20 eller 25 procent i statlig skatt på överskjutande del av inkomsten. Det innebär att man i dessa fall "får tillbaka" ytterligare 20/25 procent av pensionsavgiften.
  Brytpunkten är 2001 252 000 kronor i beskattningsbar förvärvsinkomst för 20 procent i statlig skatt och 390 400 kr för 25 procents statlig skatt.. Eftersom man först skall dra av 50% av egenavgiften (se nästa stycke!) samt grundavdraget (plus ev egna avdrag, vilket jag inte tar hänsyn till i denna tabell) innebär det en taxerad inkomst på 271 500 respektive 411 100 kronor (= ca 22.625 respektive 34 300 kr/mån).
  Fr.o.m år 2001 får man bara dra av en del av pensionsavgiften. År 2000 fick man dra av 75% av pensionsavgiften och fr.o.m. 2001 50% från den taxerade inkomsten. I gengäld får man en skatterabatt som innebär att man (2001) får dra av 50% av pensionsavgiften från den skatt man slutligen ska betala. Jag har tagit hänsyn till båda dessa faktorer. Det framgår av tabellen att denna avdragsmodell är något förmånligare än tidigare års; kostnaden för pensionsavgiften har sänkts något.
  Grundavdraget är 2001 som högst 19.500 (= taxerad inkomst 106.400 - 112.800). Därefter sjunker det till som lägst 10.000 kr (Vid en taxerad inkomst <.000 och >206.900).

Egenavgifterna år för år: 1994 - 1,95%; 1995 - 3,95%; 1996 - 4,95% (1994-96 ej i denna tabell); 1997 - 5,95%; 1998 - 6,95%; 1999 - 6,95%; 2000 - 7%; 2001 - 7%

SEKO Klubb Årsta postterminal