Terminal
FACKTUELLT
SEKO post * Klubb Brev Tba och Klubb Årsta pt           nr1/feb 2010


En glädjens dag för lagen om anställningsskydd

 • Den 9 februari 2010 kom SEKO och Posten AB överens i centrala förhandlingar att de sex sorterarna i Umeå som inte klarade sorteringshastigheten 1560 brev i timmen får behålla sin anställning. Den lokala arbetsgivaren i Umeå hade vid övertalighetsförhandlingar tidigare beslutat att dessa sex sorterare som är mellan 50-60 år och har jobbat 30 år och mer i Posten skulle sägas upp p.g.a. arbetsbrist. Detta trots att det finns många med kortare anställningstid vid Umeåterminalen.

  Posten, Ryanair och japanska sjön


  Läs Facktuellt som pdf-fil!

 • Första sidan
 • Ledarsidan +
 • Sektionsårsmötena: Fullsatt på Mandarin City
 • Sektionsårsmötena: SEKO-riksdagskvinna höll i klubban
 • Posten, Ryanair och Japanska sjön + Nytt i Omställningsavtalet
 • Tomtebodaklubbens verksamhetsberättelse + John Lennon
 • Medlemsförsäkringarna 2010
 • Har du koll på orange kuvertet? + Boktips
 • "Lex Brittania" blir "Lex Laval"
 • Individualismen och girigheten är lika med Nyliberalismen
 • De giriga direktörerna
 • Affisch utställningsbesök
 • Teaterbiljetter + föreningsinformation

 •  
 • INNEHÅLL:

  Årstas årsmöten:

 • Fullsatt på Mandarin city
 • Nattsektionens årsmöte

  Brev 2010

  KSM gör comeback på Årsta

  Kartan ritas om: elva terminaler blir till sju?

  Schemaprojektet

  Respekt och personal som trivs - honnörsord i Sveriges bästa terminal?

  Posten, Ryanair och japanska sjön

  Ändringar i Trygghets- och Personal
  omställningsavtalen fr.o.m. 1 januari 2010

  Försäkringar 2010

  Har du koll på orange kuvertet?

  Tyska minimilöner och brittiska springnotor

  Årstaklubbens verksamhets-
  berättelse

  Svarta fåglar

  Min barndoms dröm...

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx