Klubb Årsta postterminal

1:a maj 2001 i Paris
CGT:s demonstration, som väl är den största i Paris, samlas på Place Republique, vandrar längs Bd Beumarchais förbi Place Bastille in i Faubourg St Antoine och slutar...??. Vet inte hur många som deltog i år men visst var det några tusen. De fackliga kraven kretsade i år fr.a. kring pensionerna, men även i denna demonstration fanns det protester mot privatiseringarna. I den officiella delen var stödet år Palestina det främsta internationella solidaritetskravet. Ingen kritik mot EU syntes till, och inte heller mer avancerade politiska krav kring Balkanfrågan och stormakternas agerande där. De största "internationella" avdelningarna var de turkiska, kurdiska och tamilska. Fr.a. de två förstnämnda dominerade samlingen på Place Republique.


60 års pensionsålder, 75% i pension, 37,5 års intjänande ska räcka ... betalas genom att beskatta de rika hårdare! Kraven känns igen!


Jag försvarar mina rättigheter!Många turkiska och kurdiska partier/organisationer deltog i demonstrationen. Här en av de turkiska, tror jag, som plockat fram en bild av de fem marxistiska "klassikerna".


Efter demonstrationen kom en hel rad med polisbussar och därefter städpatrullen!


.... och allra sist kan man avsluta dagen med att gå till Centre Pompidou och glädjas åt Tingeleys skulpturer!

Klubb Årsta postterminal
SEKO Stockholm