Klubb Årsta postterminal

Bilder från Grönsaksspåret
När den nya Årstaterminalen redan börjat byggas, upptäckte man att det var litet si och så med tåganslutningarna. I all hast planerade man därför det s.k. Grönsaksspåret; en tåganslutning som utnyttjar de industrispår som finns i området kring Årsta Partihallar. Spåret tas i bruk under våren 2000. Bilderna nedan togs den 21 mars.


Grönsaksspåret från söder, östra spåret.


Infarten söderifrån.


Söderifrån igen, västra spåret


Spåren norrifrån. I förgrunden "lastkajen".

SEKO Klubb Årsta postterminal