Välkommen till
Sektion Årsta postterminal
Just nu

Facktuellt nr 1/2017
Facktuellt nr 2/2016


Sektion Årsta är en sektion inom SEKO Post Terminalklubb Stockholm Syd.
Sektion Årsta organiserar 400 medlemmar vid Årsta postterminal.

Årstaklubbens hemsida håller på att avvecklas. Den stängs ner senast den 31 oktober 2017. Aktuell info om teaterbiljetter, utställningsbesök mm återfinns på Facebook Facktuelltarkiv mm finns på Jan Åhmans hemsida.


Sektion Årsta Postterminal
Byängsgränd 5, Box 90 121, 120 21 ÅRSTA
Mail till Sektion Årsta
Copyright 2017 - Sektion Årsta och respektive artikelförfattare.
Texterna får användas för ickekommersiellt bruk inom
fackföreningsrörelsen, med angivande av källan.
Webmaster: Jan Åhman


Nybergs bilder 

Vi finns också på Facebook!


Waldemarsudde 28 oktober


Teaterbiljetter september 2017


Teaterbiljetter oktober 2017BilddagbokenKonstföreningarna