Klubb Årsta postterminal
Internationalen
Vad kan vara lämpligare som prydnad på en facklig hemsida än en röd flagga och Internationalen!

Janne ÅhmanInternationalen skrevs av Eugène Pottier år 1871 i samband med pariskommunens fall. Musiken är skriven av Pierre Degeyter år 1888. Den svenska översättningen är gjord av Henrik Menander 1902. Intressant är att Henrik Menander aldrig översatte den 5:e versen. Hjalmar Branting ansåg att den var olämplig, förmodligen på grund av diskussionerna om att upplösa unionen med Norge. Den svenska högern, militären och kungahuset förberedde sig för krig mot Norge. Den revolutionära delen av arbetarrörelsen propagerade starkt mot kriget. En annan intressant detalj är att det inom arbetarrörelsen ofta uppstod en slags sångartävlingar i samband med möten. Man försökte helt enkelt överrösta varandra. De revolutionära sjöng Internationalen, som ju återger centrala marxistiska tankegångar. Reformisterna sjöng Arbetets söner. Så småningom blev Internationalen hela arbetarrörelsens viktigaste kampsång.

I sista versen på Internationalen sjunger ofta den revolutionära delen av arbetarrörelsen "...skall solen stråla mera klar", medan socialdemokraterna ofta sjunger "...skall solen stråla lika klar". När vi sjunger Internationalen idag på våra möten så brukar det oftast vara första och sista versen.

Upp trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav stig upp för att slå dig fri.
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.
Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär.

I höjden räddarn vi ej hälsa,
ej gudar, furstar stå oss bi.
Nej, själva vilja vi oss frälsa
och samfälld skall vår räddning bli.
För att kräva ut det stulna, bröder,
och för att slita andens band,
vi smida medan järnet glöder
med senig arm och kraftig hand.

Upp till kamp...

I sin förgudning avskyvärda,
månn´ guldets kungar nå´nsin haft
ett annat mål än att bli närda
av proletärens arbetskraft?
Vad han skapat under nöd och vaka
utav tjuvar rånat är,
när folket kräver det tillbaka,
sin egen rätt det blott begär.

Upp till kamp...

Båd´ stat och lagar oss förtrycka,
vi under skatter digna ner.
Den rike inga plikter trycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndlingar vi böjt oss,
jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hitills nöjt oss.
Nu taga vi vår rätt en dag.

Upp till kamp...

Till krigets slaktande vi dragits
Vi mejats ner i jämna led
För furstars lögner har vi slagits
Nu vill vi skapa evig fred
Om de oss driver dessa kannibaler,
mot våra grannar än en gång,
vi skjuter våra generaler
och sjunger broderskapets sång.

Upp till kamp....

Arbetare, i stad på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta brodersbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla mera klar.

Upp till kamp...
SEKO Klubb Årsta postterminal