Klubb Årsta postterminalMohibul Ezdani Khan från SEKO presenterade deltagarna i paneldebatten ...


Alexandra Pascalidou vid jämställdhetsdagen på Årsta:
"Krisen i Sydeuropa har väldigt mycket med jämställdhet att göra"


 • Jämställdhetsdagen den 15 oktober på Årsta inleddes med infobord och frågesport. På eftermiddagen hölls först en paneldebatt dit samtliga riksdagspartier förutom (sd) inbjudits. Mohibul Ezdani Khan från SEKO (nedan) presenterade panelen som bestod av (överst th) Ylva Johansson (s), Isabelle Dingizian (mp), Josefin Brink (v) samt från regeringssidan (mitten th) Roger Haddad (fp) och Pernilla Gunther (kd). Erik Strömbom (nederst th) redovisade SEKO:s jämställdhetsprogram.
    Ylva Johansson (s) betonade i sina inlägg lönen som en jämställdhetsfråga. Idag skiljer det 7.600 kronor/månad i inkomst mellan män och kvinnor i Sverige när man även räknar in effekten av anställningsåtagandena. "Rätten till heltid är det viktigaste för att få upp kvinnors löner", sade hon, och fortsatte: "Min farfar var daglönare, vi är tillbaks där idag med den anställningsformer som gäller nu".
    Josefin Brink (v) var inne på samma spår när hon konstaterade att vi har en könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor inte har samma möjligheter som männen.

  ... och Eric Strömbom SEKO:s program för jämställdhet.

  Utbildningar
  (Kd):s representant Pernilla Gunther ansåg förstås att familjefrågorna – vårdnadsbidrag – är viktigast.
    Folkpartiets Roger Haddad inledde med att informera att regeringen i sitt jämställdhetsarbete fn prioriterar frågan om våld i nära relationer – för att därefter i sann folkpartianda övergå till att prata utbildning. "Valet av utbildning är en avgörande faktor", som han uttryckte det.
    Vilket fick Irgalem Abdelkadir (bilden överst th) att fråga honom hur de då tänker sig att lösa problemen för dem som inte har gått högskolan. (Fp):s svar gick ut på att han lade över ansvaret på kommunerna: "De måste också ta sitt ansvar".

  Vänstersidan i panelken: Ylva Johansson (s), Isabelle Dingizian (mp), Josefin Brink (v) ...

  Vackra ord
  Miljöpartiets Isabelle Dingizian replikerade till folkpartiet att det inte räcker med utbildning för att uppnå jämställdhet. Det måste till andra åtgärder som till exempel en tredelad föräldraledighet för att bryta könsmönstret. Hon påpekade också att regeringen skurit bort en miljard i stöd till vuxenutbildningen.
    I sitt slutanförande konstaterade Ylva Johansson (s) att det är många vackra ord från regeringssidan! "Men fakta är att ni har lagt ner den tidigare lagstadgade skyldigheten för arbetsgivaren att regelbundet göra en kartlägnging av löneskillnaderna mellan kvinnor och män, ni har försämrat arbetsmiljön genom att bland annat lägga ner hela Arbetslivsinstitutet och den forskning de bedrev, ni har urholkat arbetsrätten och, inte minst, ni har genomfört skattesänkningar som i praktiken gynnar män!".

  ... och högersidan: Roger Haddad (fp) samt Pernilla Gunther (kd).

  •••

  Irgalem Abdelkadir ställde frågor ...


  Alexandra Pascalidou
  Alexandra Pascalidou inledde med att berätta hur hon den senaste tiden arbetat mycket med Grekland och sin egen grekiska bakgrund: "Krisen i Sydeuropa har väldigt mycket med jämställdhet att göra helt enkelt därför att jämställdhet har mycket med ekonomi att göra", konstaterade hon och tillade att "kvinnorna drabbas först i en krissituation".
    Hon berättade om sina morföräldrars motståndskamp under andra världskriget och – som ett av många, många exempel på ojämlikheten – hur morfadern så smånigom belönats för sina insatser – men mormodern som tagit hela ansvaret för familjen under kriget aldrig fått något erkännande för det.
    Gunnar Nilsson ställde en rak fråga till Alexandra: – Vad vill egentligen kvinnorna?! och hon svarade lika rakt: – Vi vill ha samma förutsättningar som männen i familjen och i samhället! "Många kvinnor är idag", sade hon, "utsatta för ett trefaldigt förtryck: som arbetarklass, kvinna och invandrare".
    – Hur gör man då?, frågade Åke Anevad (bilden ovan).
    – Det bästa sättet är att ni som är förtryckta går ihop och skaffar er några goda talesmän, svarade hon. "Men", fortsatte hon, "konflikt är inte så gångbart i Sverige, vi har en konsensuskultur här .. kanske får vi göra det litet lömskt som mina grekiska fastrar gör när de säger ja till männen – och sedan gör som de själva vill!"

  Jan Åhman

  Debatten mellan riksdagspartierna finns inspelad på video. Kontakta Mohibul Ezdanikhan om ni vill se den.

  ... och Åke Anevad diskuterade med ...


  ... Alexandra Pascalidou som höll ett engagerat anförande under andra dlen av mötet.


  Wenzel Kleen och flera med honom lyssnade till debatterna och föredraget..

  Klubb Årsta postterminal

  Free counter and web stats


 •