Klubb Årsta postterminal

Besök av Carin Jämtin (s) på Årstaterminalen 25 augusti 2010


Flera politiker besöker Årstaterminalen denna och kommande veckor inför valet. Carin Jämtin är oppositionsborgarråd och gruppledare (s) i Stockholms kommunfullmäktige och tidigare biståndsminister. Hon kandiderar till kommunfullmäktige i höstens val. Det var första gången som hon besäkte någon av postterminalerna i Stockholm. Det blev en intresserad och intensiv rundvandring i terminalen, med en hel korta diskussioner med personalen.

 • Intervju med Carin Jämtin
 • Sven Erik Österbergs (s) besök den 14 juni.  Besöket inleddes som brukligt vid postöppningen tillsammans med kvällens värd, Mohibul Ezdanikhan från klubbstyrelsen...  ...och fortsatte vid resningsbandet...  ...och vidare i pedagogisk ordning till storbrevsresningen.

  Diskussion med Efrim Solomon...  ...och Per Gavelius...  ...och Peter Mattsson...  ...och Åke Körling...  ...och till sist Ola Karlberg.


  Intervju med Carin Jämtin

  Namn: Carin Jämtin
  Aktuell som: Politikerbesökare på Årstaterminalen den 25 augusti. Kandiderar till kommunfullmäktige.
  Arbetar som: Oppositionsborgarråd i Stockholm och gruppledare för socialdemokraterna i kommunfullmäktige sedan 2006.
  Gjort tidigare: Studier på Stockholms universitet, Förvaltningslinjen, men tog aldrig någon examen. Kom istället in i politiken. Arbetade vid Olof Palmes Internationella Centrum 1995 - 2003. Därefter biståndsminister i (s)-regeringen fram till valförlusten 2006.
  Familj: Man och två barn, 11 och 13 år.
  Andra intressen än politik? - Det blir mest barnen. Tycker om att idrotta, att överhuvud taget röra på mig. Gillar att läsa, framför allt skönlitteratur.
  Senast lästa bok? Twilightserien tillsammans med 11-åriga dottern.

  Vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan i årets val i Stockholm?
  – Skolan. Det behövs fler lärare och mer pengar till framför allt områden med lägre inkomster. Den nuvarande borgerliga majoriteten har gjort tvärtom, de har gett mer, eller låtit bli att dra ner, i de rikare områdena i stan.
  – Det märks på resultaten i skolorna och att det har blivit stökigare. Alla behöver utbildning, i dag har inte alla samma möjligheter.
  – Om jag få lägga till en andra viktig fråga kommunalt så är det bostäderna. Det måste byggas fler lägenheter, och kostnaderna måste hållas nere. Fler små och billiga lägenheter behövs för att ungdomarna ska ha en möjlighet att få en första bostad.

  Viktigaste frågan på riksnivå...
  – Jobben! Att det finns jobb. En bra arbetsmiljö. En a-kassa som fungerar med återställda ersättningsnivåer och sänkta avgifter. Arbetsrätten – samma villkor ska gälla oavsett om det är en svensk eller utländsk arbetsgivare.

  ... och internationellt?
  – Miljöfrågorna. Vi måste arbeta med dem både i Sverige och gentemot de verkligt stora nerskitarna!
  – Respekten för demokrati är en annan mycket viktig fråga. Jag tycker att det har gått bakåt i världen, demokratiutvecklingen har gått i stå. Demokrati handlar ju också om säkerheten i världen. Sverige kan spela en viktig roll med biståndsinsatser som stärker demokratin. Den nuvarande regeringen har gjort tvärtom genom att föra över biståndspengar till flyktingmottagandet och skuldavskrivningarna.
  – Regeringen har också gjort ett felaktigt val genom att Bildt har avstått från att delta i FN-konferenser i de här frågorna.

  Har du något att säga om postpolitiken?
  – Nej, jag är inte insatt i det. Jag vet ju förstås att socialdemokraterna röstade emot den nya postlagen i riksdagen och har lovat att ta upp saken på nytt om vi får majoritet efter valet. Men jag kan inte detaljerna.
  – När det gäller avregleringar hör man vilka absurda konsekvenser avregleringen av Apoteket redan har fått.

  Varför stöder (s) USA:s krig i Irak och Afghanistan?
  – Vi stödde aldrig kriget i Irak och har inte deltagit i det. Det var ett riktigt beslut.
  – Afghanistan är en annan sak. Det var från början en FN-insats som vi gick med i. Sedan håller kriget på att förvandlas till något annat så det är kanske dags att sätta ett slutdatum för vårt deltagande. Den militära insatsen har tagit över och USA är mycket impopulära. Biståndsinsatserna blandas ihop med kriget och det gör det svårt att bedriva dem. Förhandlingar pågår inom den rödgröna alliansen om ett ställningstagande. Jag är inte insatt i hur de diskussionerna går.

  Jan Åhman

  Kommentar. Intervjun gjordes några dagar innan de rödgröna presenterade sitt ställningstagande att de svenska trupperna ska börja tas hem 2011.

  Klubb Årsta postterminal

  Free counter and web stats

 •