Klubb Årsta postterminal

Koncernfacket - 1
I SEKO:s nya organisation spelar det koncernfackliga arbetet en allt större roll för klubben. För vår del handlar det om Bolagskommittén inom Meddelande, samt SEKO Postens repskap och styrelse, som ansvarar för det fackliga arbetet inom hela koncernen.

  • Redogörelse för koncernfackets uppbyggnad och ledamöter i SEKO Postens styrelse, mm
  • Ledamöter i Bolagskommittén för Meddelande samt Bolagsrådet

  • Rapporter:
    Klubb Årsta postterminal

     
  •