Klubb Årsta postterminal

Medlemsavgiften
 • Gällande medlemsavgifter i fack & a-kassa Pdf-fil.

  Nya rutiner för avdrag av fackavgiften

  I och med att Postens administrativa service sagt upp avtalet med facken om avdrag för fackavgiften och Folksams försäkringar har rutinerna för detta ändrats.
    Avgiften/premierna dras i fortsättningen via Nordea. Förändringen – som sköts av förbundet centralt, den enskilde behöver inte göra något - har genomförts succesivt under hösten.

  Första utbetalningen
  I och med att Nordea tagit över avdragen dras avgiften/premierna på den första löneutbetalning i månaden som sker via Nordea. Det innebär att om man t.ex. får pension eller sjukersättningar från Försäkringskassan före lönen från Posten, så dras avgiften på dessa.

  Går att ändra
  En fördel med detta system är att man inte längre behöver betala avgiften med avi i det fall lönen en eller flera månader är noll kronor från Posten, men man får ersättningar från annat håll. Det gäller t.ex. i samband med sjukdom. Däremot går Nordea inte in och drar direkt från kontot, utan enbart vid någon form av "lönebetalning". Det innebär att om man t.ex. är tjänstledig utan ersättning från något håll så måste man även i fortsättningen betala genom avi.
    Om man inte vill ha det på detta sätt så går det att ändra. Den som vill att avgiften/premierna enbart ska få dras i samband med lönen från Posten kan anmäla detta. Anmälan sker till avdelningen, tel 08-454 84 01.

  Om du har frågor, kontakta gärna klubbens kassör Rodrigo Acuna Lopez, tel 08- 781 56 07

  SEKO Klubb Årsta

  Klubb Årsta postterminal


   
 •