SEKO - Sektion Årsta postterminals hemsida
 


   
    Sektion Årsta postterminalNyhetssidan


Tipsa oss gärna per mail om postfackliga och postala nyheter!Facktuellt nr 1/2017 lämnad till tryck! (2017-07-12)

Nytt treårsavtal för Posten klart. Länk till SEKO Postens avtalsspecial. (2017-07-12)

Rapport med bilder från Terminalklubb Syds årsmöte.den 18 mars 2017.

Facktuellt nr 2/2016 lämnad till tryck! (2016-12-19)

En kort rapport med bilder från Årstaklubbens budgetmöte.den 12 november 2016.

Bilder från Årstaklubbens Nattsektions höstmöte den 15 oktober 2016.

Facktuellt nr 1/2016 lämnad till tryck! (2016-04-25)

Sporadiska uppdateringar. På grund av att hittillsvarande webmaster, Jan Åhman ( www.janahman.se ) gått i pension, och hemsidans framtid inte är avgjord, uppdateras t.v. Årstaklubbens hemsida endast sporadiskt. Befintligt material ligger t.v. kvar. (2015-02-15)

ExtraFacktuellt med kallelse och material inför Årstaklubbens avslutande årsmöte och bildande av Terminalklubb Stockholm Syd. (2016-02-17)

Rapport och bilder från Årstaklubbens Nattsektions årsmöte den 13 februari 2016.

Arbetstidsbanken fryses fr.o.m. den 1 augusti 2016 (2016-02-08)

Höjd avgift till a-kassan fr.o.m. den 1 januari 2016 (2016-01-13)

Facktuellt nr2/2015 Årets sista Facktuellt ute! (2015-12-15)

Genomsnittliga förtjänstlägen, GFL, i Posten from 2015

Rapport och bilder från Årstaklubbens budgetmöte den 28 november 2015.

ExtraFacktuellt om resultatet av förhandlingarna om tvångsomplaceringarna. (2015-11-26)

ExtraFacktuellt inför Årstaklubbens budgetmöte (2015-11-18)

ExtraFacktuellt om tvångsomplaceringarna på Årsta (2015-10-31)

Reviderat Personalomställningsavtal (2015-10-31)

Nytt medinflytandeavtal för PostNord (2015-09-20)

Sista numret av På alla plan. Nu lägger Göteborgsklubben ner sin tidning. Länk till sista numret (men kanske kan den återuppstå efter nästa omorganisering?!). (2015-06-29)

En musikvideo om brevbäraren en vinterdag (2015-05-10)

2015 års lönerevision för dem i Futurum och Omstart (2015-05-07).

Postens bemanningsavtal. Avtalet innehåller regler för samverkan om bemanning i produktionen, tidsgränser för visstids- och vikariatsanställda samt anställningsformen "extra anställd". (2015-03-25)

En gammal Scania postdiligens som stått länge på bilkyrkogården startar igen! (2015-03-23)

SEKO:s uttalande om situationen inom PostNord. Och HÄR! finns det upprop och den namninsamling som SEKO Posten startat! (2014-12-04)

Stockholm Ban 1983 Länk till den klassiska filmen från Stockholm Bans sista år. Beting var ordet! (2014-08-16)

Vad har avregleringen av postsektorn fått för resultat? Det försöker UNI Postl & Logistics ge ett svar på i sin nyligen utgivna studie (som publiceras även på svenska). Och HÄR: "EU postal liberalization: from decent to precarious jobs"! en sammanfattande och komenterande artikel på engelska. (2014-01-20).

Lyckad styrkedemonstration mot Postens nedskärningar Uttalande från klubbarna som arrangerade demonstrationen den 26 maj. (2012-05-28)

En film från manifestationen den 26 maj

Brevbärarmanifestationen den 26 maj 2012 i Stockholm Bilder och länkar!

Den missade chansen Ett kåseri av Larsa Carlsson.

Hur 52 timmar förvandlas till 40 timmar Artikel som beskriver matematiken och förhandlingsförutsättningarna för arbetstidsbanken.

Roliga timmen I ur och skur på vår postentur!

 • Union Network International UNI:s hemsida för Postal & Logistics innehåller en del nyheter om postfackliga frågor. Vissa dokument publiceras även på svenska, men då får man gå in på fliken "Publications".

 • SEKO-tidningen SEKO-tidningens nyhetssida där man publicerar artiklar som är på gång inför nästa ordinarie nummer.

 • Dagens Arbete Dagens arbete, industrifackens tidning, publicerar dagligen arbetsmarknads- och fackliga nyheter på nätet.


  SEKO Stockholm Klubb Årsta postterminal


   

 • Postfackliga nyhetssidor:

 • SEKO Stockholm

 • SEKO Posten

 • SEKO-magasinets Webnyheter

 • Postarbejdernes faellesklubb vid KHC

 • Dagsfärska postala nyheter:
  Post&Parcel
  PostCom
  Postalnews
  Postalreporter
  Postalworkersonline


  UPU:s databas


  Vår
  Pensionssida
  är det enda ställe där du kan få en någorlunda heltäckande bild av våra pensioner!