Klubb Årsta postterminal

SEKO 6

Affe Mellström öppnar SEKO Postens årsmöte den 23 februari 2012.


Kassören Kristina Hvatz redogör för den ekonomiska berättelsen.


Revisorn Anders Johansson föredrar revisionsrapporten.


Rösträknarna räknar röster!


Mötespresidiet: SEKO:s ordförande Janne Rudén och sekreteraren Anne-Marie Ross.


Magister Tom (Tillman) föreläser om 2012 års avtalsrörelse.

  • Skriftlig rapport från årsmötet

    Klubb Årsta postterminal

    Free counter and web stats


  •