Klubb Årsta postterminal

Årstaklubbens sektioner
SektionMedl (ca)OrdförandeTel
1-2 - Dag/Kväll   Mohibul Ezdanikhan 0104-365 394
       
3 - Natt   Janne Skog0104-365 461
       
4 -- DIL   Mikael Ström 0104-365 437
       
Teknik&Underhåll   Stefan Brihage
Ledare&Spec   Bengt Dahlby0104-365 445


Klubb Årsta postterminal